Arrangerer dere kun festligheter? Hva gjør egentlig PU?

PU - Faglig

Hva gjør egentlig Programutvalget? Forhåpentligvis har dere forstått at Programutvalget ved Kultur og kommunikasjon er et utvalg som skal representere studentene. 13 medlemmer har blitt stemt inn ved valg, ved ulike tidspunkt. Valget som kalles Allmøte avholdes i starten av hvert semester, og i det øyeblikket en Kulkommer har blitt stemt inn i PU, beholder studenten automatisk plassen sin i PU til neste semester.

Programutvalget avholder ukentlig et møte på Harriet Holters hus og har PU-kontor (212) i 2. etasje på Eilert Sundts hus. PU er en offentlig forening og registrert i Brønnøysundregisteret. Hvert semester oppdaterer PU-lederen en protokoll og informasjon om medlemmene.

Tett samarbeid med studieadministrasjonen

Programutvalget ved Kulkom er i den heldige posisjon at det i løpet av svært mange semestret har bygget opp et tett samarbeid med emneansvarlig og den respektive studiekonsulent. Studentdemokratiet ser ut til å fungere utmerket og PU gjør virkelig sitt beste for å kommunisere med UiO og våre store hjelpere, hovedsakelig emneansvarlig Krogstad og studiekonsulent Audrey. Husk, vi studerer jo Kultur og kommunikasjon 🙂 . Ikke minst er tilliten gjensidig stor og vi studentene på Kulkom (representert av PU) blir virkelig tatt på alvor i ulike saker.

Ukentlig mottar Anne Krogstad og Audrey Stark innkalling til PU-møter, samt referater. Dette gjennomføres for å synliggjøre det vi har på sakslisten, og ikke minst tankeprosessene og de endelige løsningene og resultatene. I tillegg har de deltatt på et møte for å få innsyn i arbeidsprosessene våre.

Arrangerer dere kun festligheter og sosiale sammenkomster?  – Svaret er så klart nei!

Bak fasaden av alle festlige og sosiale arrangementer befinner det seg langt flere arbeidsoppgaver og prosesser som muligens ikke er så synlige for den enkelte Kulkom-student. Muligens er ferdige resultater og endringer merkbare, mens selve arbeidsprosessene forblir i det skjulte.

I tillegg til å organisere sosiale arrangementer, brenner PU virkelig for å ivareta studentenes faglige interesser. Hvordan tenker dere kanskje? Gjennom ulike instanser på UiO får bl.a. PU-lederen informasjon og saker som må drøftes i PU. Hvert semester blir eksempelvis leder og nestleder invitert til Programrådsmøte med emneansvarlig, studiekonsulent og hver ansvarlig for de ulike fordypningene. Her blir vi som studenter inkludert i vedtaks- og orienteringssaker, hvor vi i fellesskap godkjenner endringer. Undertegnede ønsker nå å ta dere gjennom ulike kampsaker som faktisk PU har arbeidet for.

Fra SOSANT1400 til SOSANT1300 

Tidligere var SOSANT1400 – Trosformer og verdensbilder et obligatoriske emne for alle fire fordypninger. Fra høsten 2017 ble SOSANT1400 erstattet med SOSANT1300 – Economic Anthropology. Endringen i emnebyttet var et resultat av Kulkom-studenters ytringer og ønsker, hvor SOSANT1400 fremstod som noe irrelevant for Kulkom. Foreløpig er mange studenter enige om at SOSANT1300 er et krevende fag, men at faget kan fremstå som mer nyttig og relevant.

Sosant1400-1300

Endring i oppbygging og gjennomføring av bachelorprogrammet

Muligens har mange studenter blitt oppmerksomme på at selve oppbyggingen og gjennomføringen av bachelorprogrammet blir endret fra og med kull 2018. Som et resultat av omfattende endringer i emnetilbud i psykologi fom. høsten 2018, og varsling om endringer for instituttet for sosiologi- og samfunnsgeografi har det vært nødvendig med disse omstruktureringene. Hovedsakelig er dette basert på sparing av midler og kutt i budsjett. Kulkom slik som andre programmer har blitt pålagt av fakultetet å spare penger. Flere endringer har blitt vedtatt og Kulkom, som tverrfaglig bachelor befinner seg i en situasjon, hvor vi må tilpasse oss samtlige fordypninger i bachelorprogrammet.

Noen tydelige endringer i programstrukturen som er vedtatt så langt:

  • SVMET1010 som tilbys hvert semester vil endres til å gå kun hver høst.
  • SOS2500 som tilbys hvert semester vil endres til å gå kun hver vår.
  • PSY2012 er nedlagt og erstattes av PSY2014 i 6. Semester.
  • PSY1000 undervises for siste gang våren 2018 og erstattes med PSY1100 og PSY1300.
  • En valgfrihet for fordypning i SOSANT, hvor man kan velge mellom SOSANT1400 eller SOSANT1200.
  • SOSANT1300 erstattes av SOSANT1000 fom. høsten 2018.

PSY2012-2014

Fra SOSANT1300 til SOSANT1000 

Basert på at enkelte emner skal slutte å gå både høst- og vårsemesteret, var det tidligere i vår ingen annen utvei enn å flytte SOSANT1300 fra 3. semester til 1. semester. Dette var til både studenters og ansattes fortvilelse. SOSANT1300 undervises på engelsk og fremstår som et krevende fag for studenter på 3. Semester. Å flytte dette til 1. semester virket nesten helt absurd, men selve oppbyggingen tillot ingen annen løsning. Heldigvis har et nytt forslag blitt fremmet og SOSANT1300 skal nå erstattes med SOSANT1000 – Innføringsemne i sosialantropologi (fom. kull 2018).

SOSANT1300-1000

Studentdemokratiet og studentorganeneshøringsrett

Selv om PU ikke har hatt fullstendig påvirkning på disse store endringene, har vi likevel vært i tett dialog med emneansvarlig og studiekonsulent når det gjelder å finne en gunstig oppbygging for bacheloren. Høsten 2017 var PU-leder (undertegnede) og daværende nestleder (Nora Våge) invitert til et møte med Krogstad og Stark, hvor studentenes synspunkter ble vektlagt. Basert på flere studenters meninger om hvilke emnekombinasjoner og eksamensformer som ikke ville være gunstige sammen, la Nora og jeg frem våre argumenter. Til slutt, etter mye arbeid, klarte dyktige studiekonsulent Stark å komme frem til en løsning hvor kabalen over alle emner gikk opp.

Basert på kutt i budsjettet skal SOS2500 kun ha en vurderingsform fom. høsten 2018. Tidligere har det vært en emneoppgave og en skoleeksamen, hvor dette utgjorde karakteren i faget . Ved å imøtekomme studentenes anbefalinger, avholdes kun skoleeksamen i faget fom. høst 2018. Igjen ble PU/studentene tatt i betraktning og våre synspunkter ble hørt!

For å imøtekomme våre tilbakemeldinger har enkelte emners plassering også blitt endret på. Programrådet og Programutvalget (PU) har arbeidet for dere studenter for å få metodefagene på alle fordypninger tidligere i løpet, samt å frigjøre 5. semesteret for alle fire spesialiseringer. Dette innebærer enklere og bedre muligheter for utveksling ved alle fire fordypninger – For alle Kulkommere 🙂

Det nyeste, faglige som PU arbeider med er å tilrettelegge innføringen av sensorveiledning som er tilpasset vårt studieprogram. Fra og med høsten 2018 blir det krav om sensorveiledning i alle emner (skriftlige, muntlige, praktiske og kliniske). Her arbeider PU, sammen med andre program- og fagutvalg for en rettferdiggjøring av sensur.

Undertegnede og PU håper at alle studentene har forståelse for at det er mange prosesser og høringer vi ikke har tilgang til, men at vi jobber så godt vi kan med å ivareta studentens sosiale og faglige interesser så langt det lar seg gjøre.

For mer utfyllende informasjon om endringer i programstrukturen – Sjekk ut emnesiden til Kultur og kommunikasjon på UiO sine nettsider her. Ta gjerne kontakt med studiekonsulent Stark dersom du er usikker på om endringene påvirker ditt studieløp!

Med vennlig hilsen,

 
Maja Feng Mikalsen
Leder for Programutvalget ved Kultur og kommunikasjon

 

__________________________________________________________________

Hvis du som KULKOM-student har en ide, et spørsmål eller annet på hjerte, nøl ikke med å kontakt med PU

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s