Julebord 2012

7. desember ankom Kulkom-studentene biblioteket på Chateau Neuf ikledd glitter og lakksko!

Eksamen var overstått og julefreden nærmet seg med stormskritt – og for å feire dette koste vi oss med julemat og god drikke.

Communikarer briljerte med sitt nærvær, og sang flotte julesanger som smeltet mangt et kvinnehjerte.

Etter maten var det av med skoene og ut på dansegulvet. Våre egne Kulkom-DJer Kim og Fredrik stod for musikken og skapte ordentlig feststemning!

Festen varte til langt på natt, noen slentret slitne hjem mens andre fortsatte nachspielet i Frognerparken. Konklusjon: vellykket julebord.

Arbeidslivsdag og Fagkritisk dag

I forbindelse med Karriereuka 2013 her på Universitetet i Oslo, valgte vi å arrangere en Arbeidslivsdag fredag 08. februar og en Fagkritisk dag onsdag 13.februar.

Arbeidslivsdag

Målet med Arbeidslivsdagen er å sørge for en gjensidig kontakt mellom Kultur og kommunikasjon og arbeidslivet, og for å vise studentene et spekter av hva som kan komme til å bli aktuelle arbeidsområder etter endt utdannelse. På Arbeidslivsdagen fikk vi besøk av tre forskjellige aktører: NorgesGruppen ved Ingrid Gundersen, Vinmonopolet ved Kristine Sanne og Plan Norge ved Silje Budeng. Dette var spesielt interessant for oss Kulkom-studenter fordi vi fikk innblikk i ulike perspektiver ved og utfordringer hos henholdsvis en bedrift som er næringslivsdrevet, en som er statlig regulert og en organisasjon som er avhengig av bistand og frivillig arbeid for å gå rundt.

Aktørene fikk 20 minutter hver til å presentere egen bedrift/organisasjon, hvorav NorgesGruppen var først ut. De la vekt på å presentere arbeidet de som en paraplyorganisasjon har lagt ned for å skape et fellesskap av verdier blant deres ulike foretak og konsepter, og hvordan de har valgt å løse den vanskelige oppgaven det kan være å skape en følelse av helhet innad i en slik mangefasettert bedrift.

Som neste aktør la Vinmonopolet frem deres utfordringer og privilegier ved å være en statlig regulert bedrift med et monopol på eget marked. Med strenge regler for hva som er tillatt, kan det være en vanskelig oppgave å opplyse kunder om eget varesortiment, og det var svært interessant å lære om hvordan Vinmonopolet har valgt å løse dette. Dessuten la de frem arbeidet sitt for å skape en sterk enhetsfølelse innad i bedriften.

Plan Norge valgte å legge vekt på det pågående arbeidet de gjør for bygge opp under egen troverdighet som organisasjon, og understrekte hvor viktig dette er for å kunne få nye fadderskap. Av virkemidler bruker de blant annet film for å vekke interesse og engasjement. Dette mediet ble for øvrig trukket frem av alle aktørene som et viktig satsningsområde, og at det kan være smart å tilegne seg kompetanse innen dette. Samtidig var alle enige om at det er engasjement og andre personlige egenskaper som blir avgjørende i en ansettelsesprosess, mer enn den faglige kompetansen, da alle har et bredt spekter av arbeidsoppgaver og utfordringer.

Fagkritisk dag

Hensikten med denne dagen er å få stilt kritiske spørsmål til den faglige og administrative oppbygningen av ens studieprogram. Fokus i år lå på å undersøke hva en tverrfaglig bachelorgrad kan brukes til, og om årsaken til at så mange velger å gå videre med en mastergrad ligger i holdninger og oppbygning på administrativt nivå, holdninger hos studentene eller faktisk konkurranse i arbeidslivet. Finnes det et legitimt grunnlag for tanken om at en bachelorgrad ikke er tilstrekkelig i jobbsøkingssammenheng?

Til å svare på dette samlet vi et lite panel bestående av studiedekan ved SV-fakultetet Bjørn Erik Rasch, leder og presseansvarlig ved Karrieresenteret Gisle Hellsten og tidligere student ved Kultur og kommunikasjon Bendik Bøhler, som nå har kommet ut i arbeidslivet etter endt bachelor. Arrangementet ble holdt i samarbeid med Programutvalgene til Utviklingsstudier og Europastudier.

Med hensyn til det veldige engasjementet som ble vist hos panelet hvor gode erfaringer ble delt, blir det vanskelig å trekke ut enkeltelementer fra diskusjonen. Men som et forsøk kan det nevnes at det bl.a. ble fortalt hvordan UiO er avhengige av akademisk utdannelse hos studentene på den måten at det gir mulighet for videre forskningsjobber på Universitetet, men at det samtidig finnes tiltak for å forberede studentene på andre typer arbeidsutvikling, henholdsvis tiltak satt i gang av Karrieresenteret og arbeidslivsforeninger på fakultetsnivå. Samtidig ble det vektlagt at man ikke ønsker at Universitetet skal gå i retning av å bli en fagskole, hvor graden gir en bestemt yrkesretning, men at man med fordel kan fokusere på mulighetene og ikke de eventuelle begrensningene dette innebærer. Videre ble det diskutert hvordan en akademisk utdannelse kan legge viktige føringer for videre yrkeskarriere, men at det er ens personlige egenskaper og engasjement som ofte vil være det avgjørende for å kunne overbevise både en selv og arbeidsgiver om hva en kan bidra med. Et ønske om å bedre selvtilliten hos studentene ble derfor viktig. Av den grunn var det flott at Bendik kunne dele sin historie med oss, da den ga både motivasjon og forståelse for hvor viktig eget initiativ er for å kunne komme seg inn i arbeidslivet. Konklusjonen ble at man ikke kan forvente at kun en tverrfaglig bachelorgrad alene er nok i arbeidsmarkedet; men at med litt arbeidserfaring og stå-på-vilje kan man likevel stille ganske sterkt.

«Kompetanse er mer enn bare kunnskap. Fra venstre Bjørn E. Rasch, Bendik Bøhler, Gisle Hellsten, og ordstyrer fra Europastudier Martin Uleberg.»
«Kompetanse er mer enn bare kunnskap. Fra venstre Bjørn E. Rasch, Bendik Bøhler, Gisle Hellsten, og ordstyrer fra Europastudier Martin Uleberg.»

Med dette vil vi rette en stor takk til alle som var med på arrangementene, det gjelder både publikum, foredragsholdere og debattanter; uten dere hadde det ikke blitt noe av.

Takk også til Andreas Kverflaten og Amnesty International, som meldte interesse og engasjement, men som ikke kunne delta pga. sykdom.

Bedriftsbesøk hos Telenor

telenor

Fredag 12. oktober reiste 24 kulkom-studenter til Fornebu på bedriftsbesøk til Telenor.

Der ventet sjefen for internkommunikasjon, Kai Rosenberg. Kaffe og te ble servert før vi ble ført inn i et flott auditorium. Her fikk vi en gjennomgang av programmet for dagen, før vi ble ført inn i et nytt rom. Hva som møtte oss der var et såkalt visionarium, med en stor skjerm og kinoseter. Med 3D-brillene på fikk vi se en kort film om Telenor og deres kommunikasjonsstrategier.

Tilbake i auditoriumet fikk vi en gjennomgang av hvordan Telenor driver sin internkommunikasjon. Internkommunikasjonen i Telenor kan være krevende da de har kontorer i flere land, hvor faktorer som tidsforskjell og forskjeller i språk og kultur spiller inn. En løsning på dette er deres intranett, hvor alle kan chatte med hverandre og enkelt dele informasjon.

Etter en kort pause ble det en gjennomgang av Telenors eksternkommunikasjon. Under dette kom tema som medier og markedsføring. Avslutningsvis fikk vi stille spørsmål. Etter endt foredrag fikk vi en stor og god lunsj av Telenor. Med dette kunne vi si oss mer enn fornøyde med bedriftsbesøket.

Hyttetur 2012

Remi Aure Reksten
Remi Aure Reksten

En solfylt helg i oktober trasket 21 kulkom-studenter med godt mot opp til Småbruket i Bærumsmarka.

Det ble en lang og våt tur, men det flotte humøret forsvant aldri da de visste at på toppen av fjellet ventet god mat og drikke. Fredagen gikk for det meste til ekspedisjon rundt om og i hytta, hvor alle fant seg til rette både i sola og i sofa. Mat og drikke ble utover kvelden forbrent bort i sang, latter og turning rundt hyttas takbjelker.

Lørdags morgen våknet alle friske og raske, klare for rebusløp og andre morsomheter som hyttekomiteen hadde stelt i stand. Etter en stor frokost måtte alle bokstavelig talt bevege seg over stokk og stein rundt hytten, for å finne frem til ulike poster som inneholdt både fysiske og mentale utfordringer. Dette synet nøt dommerpanelet godt av på avstand mens de øvde på egenkomponert sang til ære for deltakerne, som de fremførte ved endt løp.

Tacobuffet og beat for beat ble ingrediensene som utgjorde enda en suksess av en kveld. Alle ble varme i trøya, og inspirert av rebusløpet gikk det etter hvert sport i å komponere nye sanger som de ulike rebus-lagene fremførte.

Søndags formiddag gikk med til rengjøring av hytta og endte med tur i samlet tropp hjem. Alt i alt var hytteturen 2012 en suksess hvor alle lærte hverandre bedre å kjenne.

Vel møtt til ny hyttetur neste år!

Under kan dere se en film fra hytteturen, laget av Remi Aure Reksten.