Workshop 2017: Arbeidslivssiden

Torsdag ettermiddag den 7. april møtte 23 ivrige Kulkommere opp i 12. etasje på Niels Henrik Abels hus, klare for en to-timers lang workshop. Med et ypperlig lokale innredet med sofaer, panoramautsikt og vårsol, måtte denne ettermiddagen bare bli gull.

Etter et par ukers planlegging kunne endelig Arbeidslivsutvalget ved Programutvalget holde workshop. Gjestelisten, bestående av to kvinner og to menn representerte et bredt aspekt fra arbeidslivet, hvor tre av disse var tidligere Kulkommere. Etter at 1. klassingene Nora og Maja hadde gitt en kort velkomst og presentasjon av ettermiddagen, var det førstemann ut (bokstavelig talt). Publikum så spente ut og stemningen var svært god.

 

WORKSHOP LineUP

Processed with VSCO with f2 preset

IMG_5291

 

Chris Allan Simonsen, kreativ planner fra Trigger startet ettermiddagen med sine kreative og visuelt kule slides. Han understreket hvordan hans bakgrunn fra Kulkom bidrar til å hjelpe han i arbeidshverdagen. Med en humoristisk og kry tone presenterte han Trigger som «Verdens beste kreative byrå 2015», men nyanserte denne tittelen til at Trigger er et utviklingsbyrå.

Deretter var det Line Jacobsen fra Samtext sin tur. Arbeidshverdagen hennes består av oversettelse, korrektur og språkvask, hvor bedriftens ønske er å «skrive verdens beste tekster». Med bakgrunn innenfor mote-kommunikasjon og styling, likeså en bachelor i Medier og kommunikasjon fra HiOA understreket hun hvor viktig det er at alt kommuniserer.

Programmet rullet videre og neste ut var Sara Lossius. Elleve år har gått siden hun fullførte Kulkom-bacheloren, og disse årene har ikke vært varierte. Alt fra å «snuse på samfunnets skyggesider» på Colour Line, gründerskole, CrossFit instruktør, master i politisk kommunikasjon og bedriftskommunikasjon fra London, kommunikasjonsrådgiver for IKEA, mor til to og gründer av egen podcast (Ingefær) og blogg. Ifølge Lossius er det lærdom i alt og basert på hennes studietid kom hun med et tips: «Drikk kaffe – de viktigste studentene drakk kaffe i kantina (haha)».

Siste mann ut til å presentere seg før pausen var Andreas Øverland. Han, i likhet med Lossius, var en del av det andre kullet til Kulkom, og dermed fikk Sara og han en gylden mulighet til å pleie det gamle vennskapet sitt denne ettermiddagen. Dette resulterte i at workshopen ble smykket med mye latter og mange gode minner fra Kulkoms «gamle dager». Øverland snakket engasjert om sin karrierevei hvor han per dags dato er en del av et eget kommunikasjonsbyrå, BRUNCH. Før han havnet her har han bl.a. rukket å ta en bachelor fra Journalisthøyskolen i Oslo, fått seg redaksjonell erfaring fra NRK, Monster, Senkveld, og vært redaktør i Natt & Dag.

Vi studentene forstod raskt at samtlige av gjestene våre har vært engasjerte parallelt med studiene. Et verv her og der og nettverksbygging har visst dannet et godt grunnlag for deres karrierer. I tillegg mente gjestene våre med Kulkom-bakgrunn at bacheloren spesielt har gitt dem kunnskap for å tolke omverden. «Akademiske måter å snakke på og riktige diskurser.» Å kunne benytte seg av ulike analyse-briller kommer tydeligvis godt med.

I del 2 av workshopen ble vi presentert for ulike selvvalgte temaer som skulle gi oss innsikt i deres ulike arbeidshverdager.

 

Processed with VSCO with f2 preset

«Minglestund» i pausen

Simonsen fokusert på at det er en økende endringstakt i verden og guidet oss gjennom en typisk omverdensanalyse for Trigger. Via modellen «Double diamond» presentert han «Research + analyse = innsikt» og «Triggerpunktet». Fokuset hans er å forstå målgruppene, få økt innsikt og forståelse.

Jacobsen introduserte oss for begrepet «Tone of voice», dvs. den helhetlige tonen en bedrift bruker for å formidle noe troverdig til kunder. Gjennom ulike eksempler illustrerte hun hvordan Samtext jobber med tekstforfatting og «twicker med språket» for å finne riktige språklige varianter. Målet er å levere tekster som folk kan forstå. Ifølge Jacobsen kommuniserer alt i en pakke.

Øverland, med kulkom-fordypning i sosiologi, karakteriserte arbeidshverdagen sin som et mellomledd mellom Simonsen og Jacobsen. «BRUNCH gjør litt av alt», hvor et av prosjektene deres har vært å utvikle konseptet til vaskebyrået «WeClean». Øverland guidet oss gjennom metodikken og tankeprosessen bak suksessen og hvordan BRUNCH brukte konseptet «Genuin historie = sosial valuta». Sjekk ut emneknaggen,  #Neitilsosialdumping

Processed with VSCO with hb1 preset

En stor takk, inkludert applaus til våre gjester!

Etter to timer med jobbrelatert prat fikk vi alle en høre på en «verdi-prat». Lossius som også er mental trener snakket om prosessen mot å finne sine egne verdier og viktigheten av disse verdiene. På et personlig plan kan en selv sette seg mål og motivasjon som en kan anvende for å stå sterkere i arbeidslivet. Øverland kom med et innspill og forklarte at selvutvikling og et «behov for å mestre ting jeg ikke kan» har vært en av hans nøkkelverdier. Simonsen la til at «Kulkom er litt som Askeladden, jeg fant, jeg fant». Med disse ordene forstod vi studentene at vi kanskje enda ikke forstår hvor kunnskapsrike og dyktige vi blir ved å ta en bachelor i Kulkom.

Programutvalget takker for en over gjennomsnittlig hyggelig og vellykket kveld, inspirerende og motiverende, samt arbeids-relevant. Ikke minst en ettermiddag med avslappet stemning med rom for gode spørsmål og dialoger etter foredragene. Programutvalget håper at enda flere Kulkommere har mulighet og lyst til å delta videre fremover. God påskeferie! 🙂

— Maja Feng Mikalsen v/ arbeidslivsutvalget (PU) 

 

 

 

 

 

Bedriftsbesøk hos Forsvarets mediesenter

En god gjeng fra Kulkom var så heldige å få besøke Forsvarets Mediesenter (FMS) i bygning 65 ved Akershus festning. Der ble vi mottatt av tidligere Kulkom-student Karen Eimot som har jobbet i 2 år som medieanalytiker for FMS.

 

Forsvaret er som kjent en den militære delen av statsmakten, med flere organer innad som arbeider tett sammen for å løse Forsvarets overordnede oppdrag på en tilfredsstillende måte. På Forsvarets mediesenter jobber det både sivile og militære, hvor mange har forskjellig utdanningsbakgrunn. Alt fra fotografer til samfunnsvitere. Maren har for eksempel bachelor fra Kultur og Kommunikasjon med fordypning i psykologi, og master i kultur- og samfunnspsykologi fra UiO.

 

Bilde hentet fra http://www.uio.no/studier/program/kulkom/karriereintervjuer/karen-eimot.html

 

FMS består av rundt 40 ansatte, hvor kontoret har ansvar for Forsvarets egne medieplattformer, håndtering av et evigvoksende mediearkiv og analyse av kommunikasjonen til Forsvaret. Her ble vi fortalt hvordan en medieanalytiker jobber, hvor det ofte er intense og varierte arbeidsdager med ulike artikler som omtaler Forsvaret. Gjennom kontinuerlig medieovervåkning gjøres statistikk for å skape et overordnet bilde av omtalen og forstå Norges relasjon til Forsvaret.

 

56285-a896c-feature

 

 

Ut fra dette skapes en kommunikasjonsplan, hvor vi blant annet ble vist hvordan de jobber for å informere de som potensielt skal inn i førstegangstjenesten. På grunnlag av et større studie med målgruppen skapte de en egen side kalt «tips.myter.fakta» som skulle informere unge og pårørende hva som kunne forventes som vernepliktig. Resultatene viste at flere engasjerte seg og siden ble hyppig brukt. Det var med andre ord en dynamisk arbeidsplass, hvor man så resultatene fra arbeidet sitt hele tiden.

 

Skjermdump fra https://forsvaret.no/tips-myter-fakta
Skjermdump fra https://forsvaret.no/tips-myter-fakta

 

Forsvarets mediesenter er en bred arbeidsplass med ulike arbeidsoppgaver som krever ulik kompetanse. I dag har de ingen stillingsutlysninger i forhold til internship o.l men det skader ikke å sende inn en søknad. Vi ble også bevisst på at karakterer ikke er alt, hvor erfaringer og unik kompetanse er vel så viktig.

 

Vi i arbeidslivsutvalget vil nok en gang takke alle som deltok og Maren Eimot med kollegaer for et hyggelig og lærerikt besøk!

 

Les mer om Maren sin vei fra studier til FMS på Kultur og Kommunikasjon sin Universitetsside: http://www.uio.no/studier/program/kulkom/karriereintervjuer/karen-eimot.html

 

Hans Christian Bech, arbeidslivsansvarlig

Bedriftsvitjing hjå Rodeo Arkitektar

skjermbilde-2016-11-08-kl-14-47-36

 

På fredag den 28.Oktober møtte me opp ein liten gjeng på Youngstorget for bedriftsvitjing hjå Rodeo Arkitektar. Me blei godt tatt i mot av tidlegare sosiologistudent ved UiO, Kenneth Dahlgren. Me hadde ikkje meir enn kome inn døra før Dahlgren utfordrar vår samfunnsvitskaplege kompetanse i eit lite eksperiment. Me fekk i oppgåve å peika ut dei to av hans kollegar i rommet som ikkje var arkitektar.
14881457_1296375320406945_721046946_o

 

Eit arkitektfirma er kanskje ikkje det folk umiddelbart tenkjer på som ein kulkommar sin framtidige arbeidsplass, men Rodeo arkitektar vektlegg tverrfaglegheit når dei utviklar prosjekter. Utan dei menneska som me på kulkom studerer, ville ikkje arkitektane hatt nokon å utvikla prosjekt for. For det er nemleg mennesket som står i sentrum, noko Dahlgren understrekte fleire gonger, og difor er vår kompetanse nyttig i utvikling av arkitektoniske prosjekt. Når ein skal utvikla eit prosjekt er det viktig for Rodeo arkitektar at ein ikkje berre skal laga noko som ser fint ut, men at det òg skal vera utforma i takt med dei ulike menneskegruppene som skal ta i bruk området.

 

14964076_10211028456485762_1674100646_o

 

Arkitektfirmaet har eit ganske unikt og tett samarbeid mellom samfunnsvitarar og arkitektar i arbeid med alt frå store prosjekt innan byplanlegging til mindre arbeidsoppdrag. Samfunnsvitarane vil då ha hovudansvaret for utgreiingsarbeidet som går føre seg i forkant av teikning og utbygging. Gjennom for eksempel observering, intervju og analyse kan ein kartlegga kven som skal ta i bruk eit område, bygg eller liknande, og kva behov dei har.

 

Som ein smakebit på korleis dette går føre seg, og for å tenkje over korleis vår kompetanse er relevant, sendte Dahlgren oss ut på eit lite feltarbeid. I grupper på 3 og 3 måtte me nytta vår kompetanse for å kartlegga arkitektoniske utfordringar og moglegheiter i nærleiken. Idear om sykkelstiløysing, korleis skapa miljø på Youngstorget og løysningar for offentlege toalett i sentrum vart pitcha og diskutert saman med Dahlgren.

 

14976185_10211028456525763_2073788971_o

 

Er du interessert i kva prosjekt Rodeo Arkitektar har drive med og driv med for tida, eller berre å lesa litt meir om firmaet – sjekk ut heimesidene deira på http://www.rodeo-arkitekter.no/

 

Hege Reime og Kari Lisa Eide