KULKOM-biblioteket

Skjermbilde 2019-03-15 kl. 01.35.00På denne siden finner du informasjon om KULKOM-biblioteket, en oversikt over hvilke bøker som finnes i biblioteket, hvilke bøker som er utlånt og ikke, samt reglene for utlån av bøker.

Hva er KULKOM-biblioteket?
Du sitter og skriver en kvalifiseringsoppgave, eller kanskje til og med bacheloroppgaven din. Du ønsker å sitere en teoretiker, men mangler boken. Behovet for informasjon blir “akutt”. Du angrer på at du solgte denne spesifikke boken forrige semester. Frykt ikke! På PU-kontoret (rom 212, ES) finner du et skattekammer av relevante KULKOM-bøker. Benytt denne sjansen dersom du har behov for å friske opp i gammel kunnskap, sitere eller tilegne deg ny informasjon. KULKOM-biblioteket er et tilbud til alle KULKOM-studenter. Programutvalget har samlet mange av bøkene i de obligatoriske fagene på KULKOM, og alle våre studenter kan låne disse bøkene over en kort periode.

Hvordan fungerer KULKOM-biblioteket?
For å låne en bok må du sende melding til Programutvalget på Facebook. Her vil en av våre medlemmer svare deg så fort som mulig og avtale tidspunkt for utlån. Dersom boken er utlånt skriver vi deg på ventelisten.

Reglement for utlån av bøker:
1. Lånetid er 1 uke. Det er mulig å forlenge leien dersom ingen andre står på ventelisten.
2. Etter en uke vil du få en purremelding fra Programutvalget om ikke annet er avtalt.
3. Alle bøker skal behandles pent. Det er ikke lov til å markere i bøkene selv om det finnes litt markeringer i noen av bøkene fra før. Hærverk straffes med prikk og erstatningskrav. Hvis du får en prikk betyr dette at du ikke kan låne flere bøker fra KULKOM-biblioteket resten av semesteret.
4. Dersom boken ikke blir levert en uke etter purremelding (med mindre annet er avtalt) blir du straffet med en prikk.
5. Hvis du har mistet en bok straffes du med prikk og erstatningskrav.
6. Når du låner en bok må du signere på et ark på PU-kontoret som bekrefter at du har forstått reglementet.

Liste over bøker samt status på bøkene: