Arbeidslivsdagen 2015

arbeidslivsdag-01Onsdag før påske arrangerte vi årets Arbeidslivsdag med gjester fra Geelmuyden.Kiese, Forsvarets mediesenter og Plan Norge.

Arbeidslivsdagen er et av Programutvalgets arrangement der ambisjonen er å knytte fag opp mot arbeidsliv. Mange lurer på hva de kan bli med en bachelor i Kultur og kommunikasjon og vi ønsker å legge til rette for å lettere se relevansen KULKOM har i arbeidsmarkedet. Gjennom vår flerfaglighet er mulighetene for videre karriere mange og vi ønsker at arrangementet kan sette fokus på denne faglige bredden. Tre representanter fra arbeidslivet holder hver sin presentasjon av sin arbeidsplass og sin hverdag, samt snakke om både hvorfor KULKOM er attraktivt for dem og hvorfor de er attraktive for KULKOM. I år var også to av foredragsholderne tidligere KULKOM-studenter som fortalte om hvordan KULKOM-graden konkret brukes i deres arbeidshverdag og veien fra KULKOM og ut i jobb.

Rune Schanke Eikum er tidligere kulkommer og jobber i dag som konsulent i kommunikasjonsrådgivningsselskapet Geelmuyden.Kiese. Han fortalte om en variert hverdag i PR-bransjen og hvordan han daglig får bruk for kunnskapen han lærte på KULKOM.

Karen Eimot har også bachelor i Kultur og kommunikasjon og jobber i dag som medieanalytiker i Forvarets mediesenter. Hun bruker databasen Retriever daglig til å oppdatere informasjon om Forsvarets omtale og omdømme i medier og blant befolkningen for øvrig.

Silje Budeng er senior kommunikasjonsrådgiver i Plan Norge. Hun har ikke bakgrunn fra KULKOM, men har lignende tverrfaglig bakgrunn og kunne fortelle om hvordan Plan arbeider med tverrkulturelle spørsmål i sin arbeidshverdag.

Det var bra oppmøte på arrangementet og Programutvalget håper alle som var til stede ble inspirert til hva de kan bruke utdanningen sin etter studiene. Håper også å se alle på KULKOMs Byttedag 14. april!

Arbeidslivsdagen 2014: Kommunikasjonsforeningen, Kulturrådet & A-hus

En gang i året arrangerer PU Arbeidslivsdagen der vi inviterer representanter fra arbeidslivet til å fortelle mer om sin stilling og sin arbeidsplass. Alle bedriftene vi inviterer er arbeidsplasser vi tror vår KULKOM-kompetanse er verdifull for. Vi ønsker å gjøre det lettere for studentene og se sammenhengen mellom studier og arbeidsliv. Tverrfagligheten vår åpner for mange spennende muligheter. Og det er denne bredden vi ønsker å vise gjennom arbeidslivsdagen. Vi skal jo faktisk ikke bli forskere hele gjengen.

Årets gjester kom fra Kommunikasjonsforeningen, Kulturrådet og HR-avdelingen på A-hus og ga oss innblikk i hvordan hverdagen ser ut i tre ganske ulike bransjer. De tre representantene var:

– Hanne Røvig Schjold; medlem av Fagrådet for kompetanse i Kommunikasjonsforeningen og jobber til daglig som kommunikasjonssjef i Velferdsetaten i Oslo kommune. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon i Mattilsynet, Leger uten grenser og Itera Gazette. På arbeidslivsdagen snakket hun om hvilke muligheter som finnes for kulkom-studenter i kommunikasjonsbransjen, og hva slags jobber som finnes i offentlig og privat sektor, kommunikasjonsbyråer og organisasjoner, og hva slags arbeidsoppgaver som hører til.

– Janne Stang Dahl; kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet.H un har tidligere bl.a. jobbet som daglig leder i PNEK (Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst) og i Ny Musikk, og vært selvstendig næringsdrivende innen diverse kulturvirksomhet. Stang Dahl er utdannet cand polit i kultursosiologi. Hun holdt en presentasjon om Kulturrådet, og knyttet arbeidsoppgavene i virksomheten opp mot medarbeidernes komptansebakgrunn. Hva jobber samfunnsviterne i Kulturrådet med?

– Karianne Gjerstad;  tok Kulkom-bachelor i 2006, og har en master i Kulturstudier fra HiT og allsidig arbeidserfaring fra kulturbransjen. Nå jobber hun med organisasjonskultur som HR-rådgiver på A-hus, og på arbeidslivsdagen fortalte hun mer om veien fra KULKOM til A-hus og hvordan hun kan jobbe kreativt med organisasjonskultur i en så stor bedrift.

 

Dette var et kjempespennende arrangement som ga mange inspirasjon til hvordan de kan bruke KULKOM-graden sin i arbeidslivet. Og PU imponerer igjen med særs spiselige bakeverk!

(For de som ikke kunne delta på presentasjonene, eller som god kunne tenke seg å se dem igjen, ligger alle tre i PDF.-format nederst på siden)

 

 

Her er presentasjonene:

Kommunikasjonsforeningen – KulturradetA-hus

Bedriftsbesøk hos Telenor

telenor

Fredag 12. oktober reiste 24 kulkom-studenter til Fornebu på bedriftsbesøk til Telenor.

Der ventet sjefen for internkommunikasjon, Kai Rosenberg. Kaffe og te ble servert før vi ble ført inn i et flott auditorium. Her fikk vi en gjennomgang av programmet for dagen, før vi ble ført inn i et nytt rom. Hva som møtte oss der var et såkalt visionarium, med en stor skjerm og kinoseter. Med 3D-brillene på fikk vi se en kort film om Telenor og deres kommunikasjonsstrategier.

Tilbake i auditoriumet fikk vi en gjennomgang av hvordan Telenor driver sin internkommunikasjon. Internkommunikasjonen i Telenor kan være krevende da de har kontorer i flere land, hvor faktorer som tidsforskjell og forskjeller i språk og kultur spiller inn. En løsning på dette er deres intranett, hvor alle kan chatte med hverandre og enkelt dele informasjon.

Etter en kort pause ble det en gjennomgang av Telenors eksternkommunikasjon. Under dette kom tema som medier og markedsføring. Avslutningsvis fikk vi stille spørsmål. Etter endt foredrag fikk vi en stor og god lunsj av Telenor. Med dette kunne vi si oss mer enn fornøyde med bedriftsbesøket.

Bedriftsbesøk hjå DNB

dnb_logo_glimt

Eit vellykka og svært inspirerande besøk hjå Noregs største bank.

”Hurra, UiO er her” var overskrifta som møtte nærare 30 kultur og kommunikasjon-studentar då dei troppa opp på DNB sitt kontor i Kirkegata 21 16.april.

I løpet av ein drøy time fekk me innføring i ulike deler av kommunikasjonsarbeidet som vert gjort i bedrifta, samt mogelegheita til å få svar på spørsmål angåande dette og mogelege arbeidsoppgåver ein kulkom’ar kan vere skikka for.

Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DNB med bakgrunn frå mellom anna statsvitenskap på Blindern, la vekt på verdien av å ha eit klart mål og ein strukturert framgangsmåte i arbeidet med eksternkommunikasjon. Gjennom å fokus på prioritering og posisjon oppnår ein større kommunikasjonskraft, noko DNB har merka resultata av gjennom kampanjen ”BSU 2.0”.

Eirill Holtvedt leiar arbeidet med internkommunikasjon i DNB, ei omfattande og viktig stilling i ei så stor bedrift. Blant fokusområda internt er massekommunikasjon, kommunikasjon mellom leiar og medarbeidar, leiarkommunikasjon og bruk av sosiale media. Dette er tiltak satt i gang for å betre bedriftskulturen og bygge opp under kjerneverdiane i bedrifta.

Den siste presentasjonen omhandla arbeidet DNB eksternt gjer for å vere synleg i markedet. Markedssjef Kjetil Botten Skogly fortalte om kommunikasjonskonseptet ”Bank frå A til Å” og korleis dei aktivt jobbar ut mot målgruppa for å bygge opp under dette.

Kva må til for å verte ein interessant jobbsøkar hjå DNB?

Kombinasjonen av kommunikasjons- og forretningsforståing, samt erfaring er viktig for å gje eit godt inntrykk når ein søker jobb hjå DNB. Samstundes legg dei vekt på kreativitet, engasjement og ei positiv haldning – ein lyt vise at ein tenkjer framover!

Me i PU takkar alle oppmøtte for at dei tok turen og håpar at dei hadde det like kjekt som oss. Bedriftsbesøk lyt me få til meir av!